Skip to content

Privacyverklaring

TessRose is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. TessRose respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TessRose gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor alle overige doelen zal TessRose uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TessRose zal uw gegevens niet aan derden verkopen en uitsluitend met derden delen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
TessRose verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Om te kunnen communiceren over de bestelling vraagt TessRose u om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Tess Rose persoonsgegevens verwerkt
TessRose verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
TessRose bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor de bestelling en deze gegevens geen betrekking hebben op de facturatie, dan worden deze berichten zo spoedig mogelijk verwijderd. Wanneer er wel gefactureerd wordt, worden de gegevens ten behoeve van de belastingdienst 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
TessRose verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Tess Rose gebruikt
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. TessRose gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek op de website. Cookies stelt TessRose ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van TessRose geen cookies accepteert. Het is dan wel mogelijk dat niet alle functies op onze website goed functioneren.

Hoe Tess Rose persoonsgegevens beveiligd
TessRose neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haar op via info@tessrose.nl.

Wilt u uw gegevens laten aanpassen of uitschrijven van communicatie?
Alle bezoekers van deze website hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan TessRose is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens uit de bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met TessRose opnemen via info@tessrose.nl.

Heeft  u vragen?
TessRose controleert regelmatig haar privacyverklaring. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met TessRose. TessRose reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 7 werkdagen.

De contactgegevens zijn:
https://www.tessrose.nl
info@tessrose.nl
Brouwerijstraat 48
4845 CP Wagenberg
06 16 30 32 05